logoISGKR2

 

        ІНСТИТУТ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

            НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ      

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

meta       Youtube  

Науково-організаційний відділ

Про відділ

У своїй діяльності Науково-організаційний відділ — далі НОВ — керується вимогами Законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», постанов та розпоряджень Президії НААН, інших нормативно-інструктивних документів, Статуту інституту, наказів директора, рішень вченої ради.

Функції відділу

  • Сприяння (в межах компетенції) виконання на високому науковому рівні фундаментальних досліджень та прикладних розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України
  • Підготовка нормативно-аналітичних матеріалів, що регламентують виконання науково-дослідних робіт на основі відповідних законів України про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, державних стандартів тощо.
  • Аналітико-синтетична обробка звітних матеріалів, поданих науковими та науково-допоміжними підрозділами, і на цій основі підготовка узагальненої інформації про результати науково-дослідної діяльності.
  • Підготовка різнобічної науково-технічної та довідкової інформації з питань наукової, науково-організаційної діяльності інституту на запити Президії НААН, а також інших міністерств та відомств України, інших установ тощо (в межах своєї компетентності).
  • Розробка внутрішніх проектів щодо організації науково-дослідної роботи в інституті.
  • Сприяння участі наукових співробітників інституту у конференціях, семінарах, засіданнях круглих столів, конкурсах, проектах, виставках, фестивалях науки за запрошеннями вітчизняних та закордонних організацій та установ, вищих навчальних закладів тощо (шляхом своєчасного та адресного інформування).
  • Організація та здійснення загальноінститутського моніторингу, підготовка аналітичних матеріалів для науково-методичної комісії та Вченої ради Інституту за звітами про моніторинг на рівні ОНП, сприяння узагальненню та поширенню кращих практик в межах Інституту, своєчасному виявленню негативних тенденцій, здійснення допомоги у формуванні самозвітів для акредитації програм і формування фактологічної бази для інституційної акредитації.

Моніторинг на загально інститутському рівні передбачає:

− організацію й аналіз опитувань (анкетувань, оцінювань): здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників інституту з питань організації освітнього процесу за ОНП, якості освітньої програми;

− організацію й аналіз опитувань випускників з питань якості освітніх програм та підготовленості випускників до професійної діяльності.

Колектив

Охрін Марія Михайлівна, науковий співробітник

Петтель Ярина Ігорівна, фахівець

Сметана Стефанія Миколаївна, фахівець

Більо Ольга Йосипівна, фахівець

PrevNext
Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Львівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.