logoISGKR2

 

        ІНСТИТУТ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

            НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ      

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

meta       Youtube  

Наукова спадщина

Значний внесок у наукову спадщину інституту зробили вчені, які працювали тут у різні часи.

За період існування інституту створено ряд шкіл, а саме:

      - школа проф. Козака Є. І. -  розроблено системи удобрення сільськогосподарських культур у польових сівозмінах: нові форми мінеральних добрив; цеоліти як адсорбенти для зменшення вимивання поживних речовин з ґрунту; вивчено дію окремих елементів на ясно-сірих лісових ґрунтах за різних рівнів мінерального живлення; ефективність магнійвмісних та торфо-мінеральних добрив із використанням вуглеамонійних солей; досліджено ресурсоощадну систему удобрення з використанням проміжних сидератів; обґрунтовано прийоми відтворення родючості ясно-сірого лісового ґрунту в екологічно збалансованій системі землеробства;
   - школа проф. Дуки В. І. -  обґрунтовано системи землеробства для лісостепової зони Західного регіону; смугове рільництво для передгірських та гірських районів Карпат; агротехнічні прийоми боротьби з ерозією ґрунтів; раціональні технології освоєння осушених дерново-підзолистих поверхнево оглеєних суглинкових із незадовільними водно-фізичними властивостями земель;
   - школа проф. Кияка Г. С. - обґрунтовано агробіологічні основи підвищення продуктивності і поліпшення якості зерна зернових, зернобобових, круп’яних і технічних культур; однорічних і багаторічних злаково-бобових трав;  ресурсоощадні екологічно безпечні та економічно вигідні технології їх вирощування;

   - школа проф. Малуші К. В. - вивчено ряд закономірностей у біології спадковості ознак; різні типи захисних реакцій на ураження - некрозну, хлорозну, гетерогенну; доведено, що на формування ознак у гібридному матеріалі значно впливає вік пилку, а також ґрунтово-кліматичні умови вирощування компонентів схрещування і гібридів;

   - школа проф. Козія Г. В. -  обґрунтовано технологію поліпшення і раціонального використання природних кормових угідь; створення та використання культурних пасовищ та сінокосів; еколого-біологічні властивості основних видів злаково-бобових багаторічних трав та їх різних сумішок в агроценозах;
    - школа проф. Фаворова О. М. -  обґрунтовано методики селекції та генетики картоплі, завдяки чому створено нові сорти цієї культури, розроблено технологічні процеси їх вирощування та ведення насінництва;
  - школа проф. Палфія Ф. Ю. - концептуально обґрунтовано роль сірки в стимуляції синтезу біологічно активних сполук симбіотичними мікробними асоціаціями у передшлунках жуйних тварин, у силосі і торфі; вплив біологічно активних сполук, фітоестрогенів, ізофлавонів на метаболічні процеси в організмі сільськогосподарських тварин, молочну продуктивність і відтворювальну функцію великої рогатої худоби;
   - школа проф. Звєрєвої Г. В. -  обґрунтовано наукові основи профілактики і лікування акушерської патології та гінекологічних захворювань тварин, розроблено способи підвищення відтворювальної здатності маточного поголів'я та встановлено генетичну зумовленість і успадкування ознак репродуктивної функції бугаїв;
  - школа проф. Вудмаски В. Ю. - обґрунтовано фізіологічні основи повноцінної годівлі тварин, ефективні технології заготівлі, переробки, зберігання і використання кормів; розроблено рецептуру повнораціонних сухих кормосумішок, комбікормів, білково-мінеральних, білково-жиро-мінеральних, мінеральних добавок та преміксів із використанням високобілкових компонентів місцевого виробництва;
  - школа проф. Мащака Я. І. - встановлено взаємозв'язок деградації травостоїв з геоморфологічними, кліматичними умовами та антропогенною діяльністю. Розроблено і теоретично обґрунтовано найбільш раціональні шляхи та інтенсивні диференційовані технології створення, догляду, використання та відновлення високопродуктивних сіножатей і пасовищ на природних кормових угіддях й еродованих землях;
  - школа проф. Ярмолюка М. Т. - розроблено основи створення і використання культурних пасовищ за результатами багаторічних досліджень, що стосувалися удобрення травостоїв макро- і мікродобривами, проведено агроекологічну оцінку довкілля;
 - школа проф. Андрушківа М. І. - розроблено агротехнічні прийоми вирощування кормових бобів на зерно в передгірських та гірських районах Карпат, розроблено та науково обґрунтовано різні форми мінеральних добрив та вапняково-сірчаних відходів гірничого комбінату під зернові, зернобобові, круп'яні культури та льон при вирощуванні їх на ґрунтах із підвищеною кислотністю; створено нові сорти льону-довгунцю (Зоря-87, Львівський-7) та розроблено основні технологічні заходи їх вирощування в ґрунтово-кліматичних умовах Західного регіону.

{jcomments off}

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Львівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.