logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

Вчена рада

 Вчена рада Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю установи, який виконує консультативно-дорадчі функції, затверджується за поданням інституту наказом НААН терміном не більше як на три роки.


До виключної компетенції вченої ради інституту належать питання щодо:
1) визначення стратегії розвитку наукової установи та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
4) удосконалення та розвитку структури наукової установи;
5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
7) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, і зокрема міжнародних;
8) присвоєння працівникам наукової установи вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
9) затвердження річних звітів та фінансових планів наукової установи;
10) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектора;
11) погодження переліку професій і посад наукової установи, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

Вчена рада інституту створює методичну комісію та постійно діючі або тимчасові комісії з проблемних питань аграрної науки для попереднього розгляду питань, що виносяться на обговорення вченої ради.
Склад вченої ради затверджено Наказом НААН № 280к від 2 вересня 2019 р.

1. СТАСІВ
Олег Федорович - директор інституту, кандидат економічних наук, доцент – голова вченої ради;

2. КОНИК
Григорій Станіславович - перший заступник директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник – заступник голови вченої ради;

3. ПАНАХИД
Галина Ярославівна - вчений секретар інституту, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник – секретар вченої ради;

4. СЕДІЛО 
Григорій Михайлович -
 радник при дирекції, головний науковий співробітник лабораторії дрібного тваринництва, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН;

5. КАПЛІНСЬКИЙ
Василь Васильович - заступник директора з наукової роботи у тваринництві, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник;

6. САВКА
Микола Володимирович - заступник директора з науково-інноваційної діяльності та соціальних питань;

7. ВОЛОЩУК
Олександра Петрівна - головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

8. ІЛЬЧУК
Роман Васильович - завідувач сектора картоплярства, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

9. ВОВК
Стах Осипович - завідувач лабораторії дрібного тваринництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;

10. БАЙСТРУК-ГЛОДАН

Леся Зіновіївна - завідувач лабораторії селекції трав, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

11. БІЛОВУС 
Галина Ярославівна - завідувач лабораторії захисту рослин, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

12. БУГРИН
Любомир Мирославович - завідувач відділу кормовиробництва, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

13. КАЧМАР
Оксана Йосипівна - завідувач відділу землеробства та відтворення родючості ґрунтів, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

14. КОТЬКО
Наталія Михайлівна - завідувач лабораторії економіки, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник;

15. ПЙОНТИК
Юрій Людвігович - завідувач відділу механізації, кандидат технічних наук;

16. ПОЛУЛІХ
Михайло Іванович - завідувач лабораторії виробництва молока і яловичини, кандидат сільськогосподарських наук, голова профспілкового комітету;

17. ПАРТИКА
Тетяна Володимирівна - старший науковий співробітник лабораторії агрохімії, кандидат біологічних наук, голова ради молодих вчених.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.