logoISGKR2

 

        ІНСТИТУТ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

            НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ      

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

meta       Youtube  

Вчена рада

Вчена рада Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Вчена рада інституту є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи, який виконує консультативно-дорадчі функції, затверджується за поданням наукової установи наказом Національної академії аграрних наук України терміном не більше як на три роки (затверджена наказом НААН № 198-к, від  26 липня 2022 р.).

Директор інституту, його перший заступник з наукової роботи і вчений секретар є членами вченої ради наукової установи за посадою. Директор є головою вченої ради інституту.

Вчена рада складається з 17 чоловік. Члени Вченої ради – це доктори і кандидати наук Інституту та його мережі. До складу вченої ради інституту також входять голова ради молодих вчених та голова профспілкової організації.

Склад вченої ради:

       1. СТАСІВ Олег Федорович - директор інституту, доктор сільськогосподарських наук, доцент – голова Вченої ради;

 1. КОНИК Григорій Станіславович - перший заступник директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор – заступник голови Вченої ради;

 2. ПАНАХИД Галина Ярославівна - вчений секретар інституту, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник – секретар Вченої ради;

 3. СЕДІЛО Григорій Михайлович - радник при дирекції, головний науковий співробітник лабораторії дрібного тваринництва, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН;

 4. ФЕДАК Наталія Миколаївна - завідувач відділення тваринництва, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;
 5. САВКА Микола Володимирович - заступник директора з науково-інноваційної діяльності та соціальних питань;

 6. ВОЛОЩУК Олександра Петрівна - головний науковий співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

 7. ІЛЬЧУК Роман Васильович - завідувач відділу селекції сільськогосподарських культур, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

 8. ВОВК Стах Осипович - завідувач відділу дрібного тваринництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;

 9. БАЙСТРУК-ГЛОДАН Леся Зіновіївна - завідувач Передкарпатського відділу наукових досліджень, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

 10. БІЛОВУС Галина Ярославівна - завідувач лабораторії захисту рослин, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

 11. БУГРИН Любомир Мирославович - завідувач відділу кормовиробництва, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

 12. КАЧМАР  Оксана Йосипівна - завідувач відділу землеробства і відтворення родючості ґрунтів, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

 13. ОЛІФІР Юрій Миколайович - завідувач відділу агрохімії та ґрунтознавства, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;
 14. ПАРТИКА Тетяна Володимирівна - завідувач лабораторії агрохімії та аналітичних досліджень, кандидат біологічних наук, голова Ради молодих Вчених;

 15. ПОЛУЛІХ Михайло Іванович – провідний науковий співробітник відділу розведення, технологій утримання та годівлі тварин, кандидат сільськогосподарських наук, голова первинної профспілкової організації;

 16. РУДАВСЬКА Наталія Миколаївна - завідувач відділу технологій у рослинництві, кандидат сільськогосподарських наук.

 

 Плани роботи Вченої ради готує вчений секретар з врахуванням пропозицій науковців.

Питання, які включаються в порядок денний:

- розгляд і затвердження перспективних науково-тематичних планів, річних науково-тематичних і календарних планів, робочих програм наукових підрозділів;

- заслуховування і затвердження інформаційних піврічних, річних і повних звітів наукових підрозділів;

- розгляд результатів комісійної перевірки виконання завдань тематичних планів і робочих програм науково-дослідних робіт відділами і лабораторіями інституту;

- розгляд питань співробітництва установи з іншими науковими інституціями, розвитку міжнародного наукового співробітництва;

- розгляд атестаційних справ науковців на предмет присвоєння їм вченого звання старшого наукового співробітника, професора.

- розгляд і затвердження тем докторських дисертацій і наукових консультантів;

- затвердження освітньо-наукових програм підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;

-  розгляд роботи приймальної комісії з проведених вступних іспитів до аспірантури;

- розгляд і затвердження тем кандидатських дисертацій, наукових керівників, індивідуальних планів роботи аспірантів і здобувачів;

- розгляд кандидатур молодих вчених для участі в конкурсі на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України;

- розгляд монографій, статей, рекомендацій, які подаються до друку;

- розгляд програм, складених для розвитку галузей землеробства, рослинництва і тваринництва області;

- розгляд і затвердження структури інституту;

- розгляд перспектив розвитку наукових підрозділів;

- розгляд перспектив розвитку  галузей рослинництва і тваринництва в дослідних господарствах інституту;

- розгляд стану готовності дослідних господарств до проведення весняно-польових робіт;

- розгляд стану готовності дослідних господарств до проведення осінньо-польових робіт і заготівлі кормів;

- заслуховування звітів керівників дослідних господарств.

На Вченій раді заслуховувалися і обговорювалися наукові доповіді:

- наукове обґрунтування відновлення продуктивності лучних агроландшафтів Карпатського регіону на інноваційній основі з метою підвищення їх ресурсного потенціалу, одержання екологічно безпечної продукції, збереження біорізноманіття;

- проблеми деградації та відновлення родючості земель сільськогосподарського призначення Карпатського регіону;

- перспективи ведення органічного землеробства в Карпатському регіоні;

- система науково-організаційного забезпечення інтенсифікації тваринництва;

- годівля високопродуктивних корів в сучасних умовах;

 -програма розвитку тваринництва в господарствах Львівської області на 2017-2020 роки;

- наукові основи підвищення продуктивності кормових угідь Карпатського регіону в умовах змін клімату;

- стратегія розвитку молокопродуктового підкомплексу Карпатського регіону;

- формування принципів удосконалених систем різноротаційних сівозмін для господарств різної форми власності і спеціалізації виробництва, які за умови збереження і відтворення родючості ґрунту забезпечать підвищення ефективності землекористування;

- комплексний підхід до поєднання використання макро- і мікродобрив та біопрепаратів у польових сівозмінах, що забезпечують високу економічну ефективність засобів хімізації;

- про ефективність наукових досліджень та конкурентоспроможність розробок галузі тваринництва;

- розробка сучасних систем обробітку ґрунту з використанням новітніх ґрунтообробних та посівних агрегатів, які істотно скорочуватимуть витрати матеріалів, енергії, часу;

- ресурсо- та енергоощадні технології вирощування хрестоцвітих культур в умовах Карпатського регіону – основні засади їх конкурентоспроможності;

- проблеми і напрями забезпечення інноваційно-орієнтованого зростання функціональності сільських територій Карпатського регіону;

- про стан і перспективи розвитку молочного скотарства у Львівській області на період до 2025 року;

- про основні аспекти становлення і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з виробництва кормів;

- про ефективність наукових досліджень та конкуренто-спроможність наукових розробок у галузі насінництва у Карпатському регіоні України та світі;

- про стан реалізації проекту «Розвиток сільського підприємництва та  інфраструктури агротуристичного кластеру «Горбо Гори», роль сільськогосподарської науки та завдання на 2019‒2020 роки;

- про наукове забезпечення розвитку високопродуктивного молочного тваринництва в мережі інституту на період до 2025 року: стан, проблеми, перспектива;

- про стратегічні напрями науково-дослідних робіт аграрної науки в процесі зміни кліматичних умов і заходи вирішення проблем в Карпатському регіоні на період до 2030 року.

Вчена рада розглядає ряд питань, які попередньо обговорювалися на засіданнях методичних комісій.

За період 2016–2020 рр. було проведено 59 засідань Вченої ради.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Львівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.