logoISGKR2

 

        ІНСТИТУТ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

            НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ      

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

meta       Youtube  

Новини інституту

Курси програми відновлення аграрного сектору України.

Сьогодні, 19 лютого 2024 р. в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН розпочалися курси, спрямовані на набуття практичних навичок щодо вирощування плодових та городніх культур, які триватимуть до 5 березня 2024 р. Інститут реалізовує пілотний проєкт з навчання жінок-фермерів за спонсорської підтримки Японського агенства міжнародного співробітництва (JICA) в рамках реалізації програми відновлення аграрного сектору України.

Продовжити

Засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.017 Вінницького національного аграрного університету

10 січня 2024 р. доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції сільськогосподарських культур Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН Роман Васильович Ільчук взяв участь як офіційний опонент у засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.017 Вінницького національного аграрного університету з захисту кваліфікаційної наукової праці Ганни Володимирівни Миронової на тему «Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі в умовах Лісостепу Правобережного», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 – Агрономія, галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство.

Продовжити

День поля «Перспективи використання сортових ресурсів сільськогосподарських культур в умовах Карпатського регіону»

День поля «Перспективи використання сортових ресурсів сільськогосподарських культур в умовах Карпатського регіону» проведено 30 червня 2023 р. на дослідних полях Інституту сільського господарства Карпатського регіону. Співробітники Буковинської, Прикарпатської, Тернопільської, Волинської ДСГДС разом із представниками фермерських господарств мали змогу ознайомитися із перспективними для Карпатського регіону сортами ярих та озимих зернових культур, ріпаку, сої, льону, кукурудзи та багаторічних трав. Поряд з цим гостям інституту було представлено польові досліди з вивчення сівозмін, систем удобрення, обробітку ґрунту та захисту сільськогосподарських культур. Захід був сповнений змістовними науковими дискусіями, обміном досвіду, нових ідей та спостережень.

Продовжити

Міжнародна наукова конференція «Ґрунти, сталий розвиток та українське ґрунтознавство»

25 квітня 2023 р. наукові співробітники Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, зокрема завідувач відділу землеробства і відтворення родючості ґрунтів Оксана Йосипівна Качмар, завідувач відділу агрохімії та ґрунтознавства Юрій Миколайович Оліфір, провідний науковий співробітник відділу землеробства і відтворення родючості ґрунтів Оксана Володимирівна Вавринович взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Ґрунти, сталий розвиток та українське ґрунтознавство», присвяченій 120-річчю від дня народження Григорія Андрущенка, організованої співпрацею 11 установ та організацій: Львівський національний університет природокористування (Україна), ГО «УТГіА» (Україна), University of Missouri (USA), SGGW (Rzeczpospolita Polska), IJES (United Kingdom), OPASC (Romania), University in Košice (Slovak Republic), Latvian RATC (Latvijas Republika), Львівський національний університет ім. Івана Франка (Україна), ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського» НААН (Україна), Державним природознавчим музеєм НАН (Україна) на базі кафедри агрохімії й ґрунтознавства Львівського національного університету природокористування (Україна). Під час роботи конференції було висвітлено сучасні напрями досліджень у галузі ґрунтових ресурсів, порушено питання забезпечення їх збалансованого використання, охорони та підвищення продуктивності; окреслено напрями ведення моніторингу стану ґрунтового покриву на сучасних засадах, обґрунтовано необхідність оновлення ґрунтово-картографічних матеріалів, забезпечення реальної оцінки та прогнозу деградації ґрунтів. З доповіддю на тему: «Багаторічні ґрунтові стаціонари та їх історичне значення для науки» виступила Оксана Йосипівна Качмар.

Продовжити

Засідання разової спеціалізованої вченої ради з проведення захисту дисертації Запісоцької Марії Степанівни

В Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН 4 квітня 2023 р. відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради з проведення захисту дисертації Запісоцької Марії Степанівни на тему:
«Формування врожайності та посівних якостей насіння пшениці озимої залежно від рівня мінерального живлення рослин у зоні Західного Лісостепу України».
Після успішного представлення наукових здобутків здобувачки разова спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присудження Запісоцькій Марії Степанівні ступінь доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія!
Щирі вітання Марії Степанівні Запісоцькій та її науковому керівнику доктору сільськогосподарських наук Волощук Олександрі Петрівні.

Продовжити

Курси підвищення кваліфікації при Інституті олійних культур НААН за тематикою «Генетика, селекція, агротехніка та переробка олійних культур»

Наукові співробітники відділу селекції сільськогосподарських культур, Передкарпатського відділу наукових досліджень та лабораторії захисту рослин Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН з 15 до
16 березня 2023 р. пройшли курси підвищення кваліфікації при Інституті олійних культур НААН за тематикою «Генетика, селекція, агротехніка та переробка олійних культур» в обсязі 30 год (1 кредит ECTS) й отримали посвідчення.

Продовжити

Координаційно-методична рада Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Координаційно-методична рада Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН
14 березня 2023 р. в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН відбулося засідання Координаційно-методичної ради Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН з розгляду робочих програм та календарних планів проведення досліджень у 2023 році за програмою наукових досліджень НААН 9 «Сталий розвиток Карпатського регіону в умовах реалізації євроінтеграційних пріоритетів».
У засіданні КМР взяли участь наукові співробітники установ-співвиконавців з виконання завдань за ПНД 9 та наукові співробітники Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Продовжити

ALFA Smart Agro «Розумна агрономія для ефективного господарювання»

25 січня 2023 р. співробітники інституту – завідувач відділу селекції сільськогосподарських культур, доктор с.-г. наук Роман Ільчук, завідувач відділу землеробства та відтворення родючості ґрунтів, кандидат с.-г. наук
Оксана Качмар, завідувач лабораторії захисту рослин,  кандидат с.-г. наук Галина Біловус та провідний науковий співробітник відділу землеробства і відтворення родючості ґрунтів, кандидат с.-г. наук Оксана Вавринович прийняли участь у навчальному семінарі української компанії, виробника засобів захисту рослин та мікродобрив ALFA Smart Agro «Розумна агрономія для ефективного господарювання».

Під час навчального семінару були розглянуті наступні питання, зокрема:

– Старт нового сезону від ALFA Smart Agro;

– Новинки 2023 року в портфелі ALFA Smart Agro. Комплексний захист від хвороб та шкідників.

– Ключові гербіциди в системах захисту різних культур.

– Стратегія і тактика управління мінеральним живленням рослин. 

За підсумками роботи семінару домовлено про співпрацю з ПП «Агрофон ПЛЮС» – офіційним дистриб’ютором компанії «ALFA SMART AGRO» у Львівській області.

Продовжити

В Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН утворено спеціалізовану вчену раду

Наказом МОН № 1166 від 23.12.2022 р. в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН

утворено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук Д 36.381.01.

Профіль ради: 06.01.05 «Селекція та насінництво», 06.01.09 «Рослинництво».

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України: продовольча безпека в умовах воєнного часу і повоєнної відбудови країни»

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України: продовольча безпека в умовах воєнного часу і повоєнної відбудови країни»

10 листопада 2022 р. на базі Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН відбулася ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України: продовольча безпека в умовах воєнного часу і повоєнної відбудови країни».

Продовжити

PrevNext
Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Львівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.