logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

Коник Григорій Станіславович

Григорій Станіславович Коник

КОНИК ГРИГОРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ З НАУКОВОЇ РОБОТИ,
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

З 1986 р. ‒ після закінчення Львівського сільськогосподарського інституту і до сьогодні займається науковою діяльністю. З 1980 до 2011 р. працював на Передкарпатській сільськогосподарській дослідній станції: спочатку робітником відділу землеробства, лаборантом,  старшим лаборантом, старшим агрономом-насіннєводом, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником. У 1995–1996 рр. займає посаду заступника директора по виробництву з виконанням обов’язків старшого наукового співробітника, в 1996–1999 рр. – завідувач лабораторії насінництва, в 1999–2011 рр. – директор Передкарпатського філіалу (кол. Передкарпатська сільськогосподарська дослідна станція) Інституту землеробства і тваринництва Західного регіону. З 2011 р. і до цього часу Коник Г. С. – перший заступник директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН з наукової роботи.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Урожай та якість насіння райграсу багаторічного в залежності від прийомів вирощування в умовах Передкарпаття» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво, у 2013 р. – докторську дисертацію на тему «Успадкування ознак продуктивності, розробка методів селекції та створення сортів багаторічних трав для зони Карпат» за спеціальністю 06.01.05. – селекція і насінництво. У 2004 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

З 2009 до 2013 рр. за сумісництвом працював на посаді доцента кафедри екології Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, а з 2014 р. і до сьогодні працює за сумісництвом на посаді професора кафедри екології та географії ДДПУ.

Основні наукові інтереси: створення сортів багаторічних трав для зони Карпат на основі розроблення нових та удосконалення наявних методів селекції. На даний час Коник Г. С. займається питаннями селекції і насінництва багаторічних трав. Основний напрям досліджень – вивчення генофонду багаторічних бобових та злакових трав у ґрунтово-кліматичних умовах Західного регіону України та виділення серед них сортозразків, цінних генетичних джерел за селекційними ознаками для створення нових сортів з високими показниками продуктивності як при сінокісному, так і пасовищному способах їх використання, а також встановлення генетичної природи і характеру успадкування деяких господарсько цінних ознак та їх кореляційних зв’язків. Внаслідок селекційної роботи Коник Г. С. особисто та в співавторстві  створив 19 сортів, з яких 12 занесено до Реєстру сортів рослин України.

Під керівництвом Коника Г. С. проводяться дослідження з трьох наукових програм: «Сталий розвиток Карпатського регіону», «Корми і кормовий білок», «Генофонд рослин». Результати досліджень представлені на більше ніж 60 конференціях, симпозіумах, форумах, круглих столах. Опублікував понад 140 наукових праць в академічних, всеукраїнських та міжвідомчих журналах, збірниках, бюлетенях. Співавтор п’яти монографій та більше 40 науково-методичних рекомендацій.

Коник Г. С. бере участь у міжнародних проектах. Впродовж багатьох років він очолював Міжнародний українсько-литовський проект «Збереження природних ресурсів багаторічних трав і створення нових сортів спеціального призначення».

Коник Г. С. є членом спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій при ННЦ «Інститут землеробства НААН», член редколегії міжвідомчого тематичного наукового збірника «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». За значний внесок у розвиток агропромислового комплексу України нагороджений Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України та Почесною грамотою Президії  Національної академії аграрних наук  України.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.