logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

Седіло Григорій Михайлович

 СЕДІЛО ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

 

                                                                                                 

 СЕДІЛО ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

РАДНИК ПРИ ДИРЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Після закінчення Львівського зооветеринарного інституту в 1972 р. і до сьогодні працює в галузі сільського господарства Львівської області. Розпочавши трудову діяльність на посаді головного зоотехніка колгоспу в Сокальському районі, він згодом очолив цей колектив. Як енергійний та компетентний спеціаліст був призначений начальником управління сільського господарства Миколаївського району, пізніше – генеральним директором першого в області агрокомбінату “Дністер” Жидачівського району. За успіхи, досягнуті цим підприємством, скерований на навчання до Вищої партійної школи при ЦК КПУ, після закінчення якої обраний головою Перемишлянського райвиконкому. Після здобуття Україною незалежності тривалий час керував великим птахопідприємством, був обраний депутатом обласної ради, очолював депутатську комісію з питань розвитку села, а згодом призначений заступником голови облдержадміністрації з питань АПК. Г. М. Седіло займався науковою роботою і в 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, викладав у Львівському сільськогосподаському інституті.

У 2003 р. Г. М. Седіла призначено директором Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН (тепер Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН). У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. У листопаді 2007 р. його обрано членом-кореспондентом Української академії аграрних наук (тепер Національної академії аграрних наук України). 15 листопада 2009 р. Указом Президента України йому присвоєно почесне звання заслужений працівник сільського господарства України. У 2012 р. Г. М. Седілу присвоєно вчене звання професора. У 2013 р. обрано почесним членом International Technological-Management Academy at the Academy  Assembly in Novi Sad. У 2014 р. лауреат Премії імені С. З. Ґжицького.

Г. М. Седіла  нагороджено Почесною відзнакою УААН за видатні наукові досягнення в галузі сільськогосподарської біології та їх впровадження в практику, Почесною відзнакою Львівської обласної організації профспілки працівників АПК; Почесними грамотами: Федерації роботодавців України, Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, Ради УО “Укрсількомунгосп”; Дипломом агропромислового комплексу України в номінації “Лідер галузі”; Подякою директора Департаменту агропромислового розвитку Львівської області. У 2007, 2012 та 2016 рр. переможець у номінації “Лідер агропромислового комплексу України”. Як учасник видавничого проекту “Україна наукова” нагороджений дипломом за вагомий внесок у розвиток і популяризацію аграрної науки України.

Під керівництвом Г. М. Седіла розроблено ряд програм з розвитку рослинництва і тваринництва. Як голова Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва у Львівській області він причетний до найважливіших стратегічних і тактичних рішень, що стосуються розвитку сільського господарства.

Основна галузь наукової діяльності Г. М. Седіла – біохімія сільськогосподарських тварин. Він одержав нові результати досліджень, які з позиції досягнень біохімії, фізіології та живлення інтерпретують взаємозв’язок вовноутворення з рівнем метаболізму в організмі овець та регулюючим впливом на них мінеральних елементів. Г. М. Седіло  є керівником Програми наукових досліджень 8 „Сталий розвиток Карпатського регіону”, яка спрямована на розробку науково-методологічних засад й організаційно-економічних механізмів ефективного використання аграрного ресурсного потенціалу, які забезпечать зростання обсягів виробництва інноваційної екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, рівня її конкурентоспроможності з врахуванням динаміки змін кон’юнктури продовольчого ринку та вимог сталості розвитку Карпатського регіону.

У Львівському національному аграрному університеті та Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького читає лекції для  підвищення кваліфікації спеціалістів та експертів-дорадників.

Г. М. Седіло ‒ автор п’яти монографій з питань вівчарства, 25 методичних і науково-практичних рекомендацій з розвитку галузей тваринництва, п’яти винаходів. Підготував і опублікував понад 200 наукових праць у збірниках і журналах. Має численні публікації у засобах масової інформації з питань популяризації наукових досягнень, розвитку різних галузей тваринництва, раціонального землекористування, економіки сільськогосподарського виробництва. Регулярно виступає з цих питань на радіо і телебаченні.

Г. М. Седіло  – головний редактор міжвідомчого тематичного наукового збірника “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”, член редколегії науково-теоретичного журналу “Біологія тварин”, журналу “Сільський господар”. Г. М. Седіло є  головою вченої ради Інституту  сільського  господарства  Карпатського регіону НААН, членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спецільностей біохімія та годівля тварин і технологія кормів: при Інституті біології тварин НААН та у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Як відомий вчений значну увагу приділяє підготовці  висококваліфікованих молодих кадрів. Він є науковим керівником  аспірантів за спеціальністю біохімія та годівля тварин і технологія кормів. Під його керівництвом захищено 1 докторську та 6 кандидатських дисертацій.

Г. М.Седіло  володіє організаторськими здібностями, має значний досвід практичної роботи, є членом колегії департаменту АПК Львівської області, головою громадських організацій  АПК Львівської області, головою товариства “Сільський господар”, радником голови Львівської ОДА з питань агропромислового розвитку, членом виконкому Оброшинської сільської ради, заступником голови асоціації “Молочне скотарство”.

10 листопада  2016 р. Національна  академія  аграрних наук України на підставі статуту НААН обрала Г. М. Седіла дійсним членом (академіком) зі спеціальності технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (біохімія, фізіологія тварин).

          З 31 травня 2019 р. – радник при дирекції інституту.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.