logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

Про Лабораторію

З 1956 до 1973 рр. лабораторія виробництва молока і яловичини називалася лабораторією скотарства, в якій зокрема працювали кандидати сільськогосподарських наук Піпко Н. Ф., Доброхотова Г. М., Кипаренко М. М.

Під керівництвом Піпко Н. Ф. розроблено методику виведення Львівської групи чорно-рябої худоби та апробовано в умовах Західного регіону, Кипаренка М. М. ‒ методику створення масиву м’ясної худоби. Здобутки останнього лягли в основу створення та апробації волинської м’ясної породи, яка широко розповсюджена в умовах Карпатського регіону. 

У червні 1973 р. засновано лабораторію м’ясного скотарства. Її першим завідувачем був кандидат біологічних наук Петрук Є. М. У лабораторії працювали кандидати сільськогосподарських наук Кипаренко М. М., Бобрушко Т. Я., Мамчак І. В., Усачов В. М., старший науковий співробітник Шевчук В. М., старші лаборанти Жовнір З. Г., Федуляк М. Р., Гасюк В. І., Оброшинська Г. І.

У лабораторії доктор сільськогосподарських наук, професор Мамчак І. В. на той час займався розведенням м’ясної худоби в умовах Західного регіону, а саме: в зоні Карпат, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Він вивчив забійні показники і м’ясну продуктивність молочних, комбінованих і помісей цих порід з плідниками м’ясних порід.

З 1974 до 1983 рр. – лабораторія м’ясного скотарства, а з 1983 до 1991 рр. – лабораторія технології виробництва молока та яловичини, якою завідував кандидат сільськогосподарських наук Горбаченко М. Г. (1983‒1986 рр). Під його керівництвом розроблено ряд наукових напрямів, які широко представлені у зоотехнічній практиці. У лабораторії розроблено технологію вирощування високопродуктивних корів-первісток, малоконцентратну технологію вирощування телиць, вивчено вплив моціону телиць на їх майбутню продуктивність. З 1987 до 1999 рр. лабораторію очолював кандидат біологічних наук Садик О. Ф. Під його керівництвом виконано ряд новітніх розробок: вплив магнітних спектрів на молочну продуктивність корів, вирощування корів для комплексів в умовах Західного регіону, технологічні аспекти ведення м’ясного скотарства в умовах Карпатського регіону. Доктор біологічних наук, професор Маслянко Р. П., вивчав імунологічні характеристики худоби Західного Лісостепу і Полісся. 

Старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук Прозора Е. С. досліджувала питання впливу мікроклімату на молочну продуктивність худоби. Кандидати біологічних наук Нікольська О. М., Бердичевський М. С., Фостик І. М., Чайковська О. І. вивчали генетичні та гістологічні показники у молодняку і фізіологічно зрілої худоби в умовах Західного регіону. Тоді це була лабораторія технології виробництва молока та вирощування молодняку. 

У 1992–1999 рр. ‒ лабораторія технології виробництва молока та м’яса, завідувачем якої був кандидат біологічних наук Садик О. Ф. У лабораторії плідно працювали кандидати біологічних наук Боївка Т. Т., Федак Н. М., Вридник Б. Ф.

З 1999 до 2016 рр. лабораторію очолював кандидат сільськогосподарських наук Федак В. Д. У цей період у лабораторії працювали провідний науковий співробітник, кандидат біологічних наук Стадницький І. В., старші наукові співробітники, кандидати біологічних наук Вридник Б. Ф., Підлужний А. Б., Орос В. Й., Федак Н. М., кандидат сільськогосподарських наук Войтюк Л. Я., наукові співробітники Бобрушко В. В., Лящук О. М., Полуліх М. І., Ільницька Г. В. та фахівці Дума Л. Г., Чорна О. І., Левицька М. І.

З 2016 р. завідувач лабораторії – Полуліх М. І.

У лабораторії опубліковано понад 300 статей, отримано понад 15 патентів, підготовлено два доктори і 25 кандидатів наук. Лабораторія працює над проблемами підвищення генетичного потенціалу і продуктивності худоби молочних, комбінованих і м’ясних порід Карпатського регіону.

       НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

•  розробка методів використання в селекції біологічних основ формування продуктивних ознак у комбінованої й молочної худоби різних екстер‘єрно-конституційних типів  Західного регіону;

• розробка методології удосконалення інтенсивних енергоощадливих технологій виробництва біобезпечного молока на основі оцінки етологічних особливостей тварин і ергономічних складових.

 НАУКОВІ РОЗРОБКИ:

•  спосіб оцінки типів конституції великої рогатої худоби;

•  спосіб біологічної оцінки комплекції;

•  спосіб оцінки екстер’єрного типу молочної худоби;

•  спосіб лінійної оцінки худоби;

•  спосіб оцінки відтворної здатності худоби молочних порід;

• оцінка продуктивних ознак худоби волинської м’ясної породи;

• оцінка продуктивних ознак худоби поліської м’ясної породи.

 

 Зліва на право (2017 рік) − провідний науковий співробітник лабораторії, кандидат сільськогосподарських наук Федак В. Д.,

науковий співробітник Ільницька Г. В., фахівець Левицька М. І. 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.