logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

Про Лабораторію

 Лабораторія екології – це сучасна назва наукового підрозділу біохімії, технології і масових аналізів, організованого в 60-х роках, який згодом було реорганізовано в лабораторію біохімічних і біофізичних досліджень. З 1972 р. лабораторією керував кандидат біологічних наук Чорномаз Л. А.

Науковці лабораторії працювали над вивченням ґрунтово-кліматичних умов та вмісту мікроелементів в основних кормових культурах Львівської області при застосуванні мінеральних добрив. Водночас, кандидат біологічних наук Максим’юк В. М. досліджував морфологічний стан заморожуваної сперми бугаїв та вивчав вплив основних мікроелементів на продуктивні якості великої рогатої худоби. На основі проведених досліджень встановлено, що в кормах Західного регіону України спостерігається низький вміст кобальту, йоду і купруму, що відповідно обумовлює їх дефіцит у раціонах тварин. Корекція мінерального живлення великої рогатої худоби за вказаними вище елементами сприяла збільшенню приростів на 5–8 % і молочної продуктивності на 10–15 %. Вивчався вплив естрогенно активних речовин кормів на обмін речовин та продуктивні якості корів та курей. Визначені оптимальні дози естрогенно активних речовин та їх застосування у тваринництві.

У подальшому лабораторію очолював кандидат біологічних наук Гуменюк В. В., з 2001 р. – кандидат біологічних наук  Шевчук Ю. Д., з 2004 до 2016 рр. – кандидат біологічних наук  Скорохід І. В. Значний внесок в наукову діяльність лабораторії вніс провідний фахівець, спектрографіст Свідерко Б. Д., який впродовж більше сорока років був співвиконавцем наукових тематик лабораторії та технічним консультантом приладного забезпечення.

Під керівництвом  Скорохода І. В. (2004–2016 рр.) у лабораторії створена серія нових препаратів на основі нанобіоінформаційних технологій, а саме Алерг, Антигельмінт, А-3, Метрикс. Препарати безпечні для здоров'я тварин, тому що діюча речовина знаходиться у надзвичайно низьких концентраціях, адже створені з рослинних, тваринних та неорганічних складників природного походження. Вони не акумулюються в організмі тварин, а отже у тваринницькій продукції, тобто є екологічно безпечні. Застосування таких препаратів дає можливість зберегти здоров’я тварин, одержати екологічно безпечну тваринницьку продукцію. Відповідно до проведених досліджень у лабораторії були отримано патент на винахід № 98829 та подано заявку на винахід № а 2014 08959.

 Мороз Віра Василівна Завідувач лабораторії екології

 

З 2017 р. лабораторію екології очолює кандидат сільськогосподарських наук Мороз В. В.

На сучасному етапі науково-дослідна робота лабораторії екології спрямована на: 

• розробку сучасних методів одержання екологічно безпечної рослинницької та тваринницької продукції; 

• створення еколого-безпечних препаратів для активації ферментативної активності гною з метою регуляції емісії парникових газів;

• розробку математичних моделей зі встановлення вуглецепоглинальної, киснетвірної та енергетично-потенціальної різних деревних порід; 

• розробку науково-методологічних та організаційних основ збалансованого розвитку лісових, земельних, водних, біотичних ресурсів, раціонального природокористування, екосозології.

Співробітники лабораторії сповідують базові принципи екологічних відносин в сучасному світі:

• безпечні продукти тваринництва у небезпечному довкіллі; 

• безпечне життя у небезпечному світі;

• здорове довкілля – здорове людство.

Основні напрями наукової діяльності лабораторії екології:

екологічна безпека у тваринництві;

• екологізація сільського господарства;

• екологічні функції лісових насаджень та полезахисних лісових смуг;

• збалансоване природокористування;

• оцінка природно-кліматичних змін;

• охорона навколишнього природного середовища;

• екосозологія;

• збереження парків та ландшафтів.

  Публікації

 2014 р.    

  1. Патент України на корисну модель. Вітамінно-мінеральна добавка для лактуючих корів у літньо-пасовищний період у зоні Передкарпаття / Г. М. Седіло, Я. С. Вовк, Н. М. Федак, М. І. Воробель, М. І. Полуліх, В. Є. Попов; заявник і патентовласник Інститут сільського господарства Карпатського регіону. – № u201402859 ; заявл. 21.03.14 ; опубл. 11.08.14, Бюл. № 15. – 4 с
  2. Методичні рекомендації щодо впровадження норм сталого розвитку у лісове господарство Карпат / [О. І. Фурдичко, В. В. Лавров, П. В. Маціборук, В. В. Мороз та ін.]. – К. : [Б. в.], 2014. – 68 с.

2015 р.   

  1. Діагностика вірусу тютюнової мозаїки перцю солодкого : метод. рек. / [А. Л. Бойко, В. П. Поліщук, В. В. Мороз, Н. О. Опришко та ін.]. – К. : [Б. в.], – 22 с.
  2. Діагностика вірусних хвороб рослин родини пасльонових : метод. рек. / [А. Л. Бойко, В. П. Поліщук, В. В. Мороз, Н. О. Опришко та ін.]. – К. : [Б. в.], – 22 с.
  3. Агроекологічні основи формування декоративних та оздоровчих фітокомплексів з використанням лікарських рослин (методичні рекомендації) / [Н. А. Корнілова, В. В. Мороз, Т. М. Пушкарьова-Безділь та ін.]. – К. : [Б. в.], – 39 с.

 2017 р.

  1. Мороз В. В. Екологічні функції лісових насаджень Поділля : метод. рек. / В. В. Мороз, Н. І. Шевчук. – К. : [Б. в.], 2017. – 43 с.
  2. Екологічні функції соснових насаджень Чернігівського Полісся : метод. рек. / [В. В. Мороз та ін.]. – К. : [Б. в.], 2017. – 49 с.

 

Участь науковців лабораторії в семінарах, нарадах, круглих столах

  1. Участь у круглому столі на тему: "Сценарій розвитку сільськогосподарського виробництва Карпатського регіону в умовах кліматичних змін та екологічних обмежень", що відбувся 11 квітня 2017 р. в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН.
  2. Участь у 5-му ювілейному міжнародному форумі з підтримки фермерства «АГРОПОРТ Захід Львів 2017», 27–29 квітня на території Міжнародного аеропорту «Львів» імені Д. Галицького.

Воробель Марія Ігорівна  Науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук

Воробель Марія Ігорівна

Науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук 

Моб. тел.: +38-063–783–37–91

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.