logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

Про Лабораторію дрібного тваринництва

 Історія лабораторії дрібного тваринництва бере свій початок із 1960 р., з часу заснування Інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР, коли при цій установі було створено відділ вівчарства і дрібного тваринництва (завідувач Сулима Я. Ф.) та відділ свинарства (завідувач Гончаренко П. П.), який згодом було перейменовано у лабораторію свинарства.

У 1968 р. відділ вівчарства і дрібного тваринництва був переіменований у відділ дрібного тваринництва і птахівництва. У 1973 р. на базі цього відділу створено лабораторію розведення овець і птиці, від якої у 1989 р. було відокремлено лабораторію селекції і розведення птиці як самостійний науковий підрозділ (завідувач Охріменко Е. М.). У 2000 р. шляхом об’єднання лабораторій вівчарства, свинарства і птахівництва створено лабораторію дрібного тваринництва (завідувач Петришин М. А.), яка на теперішній час є важливим структурним підрозділом відділення тваринництва інституту.  

З 2004 до 2014 рр. керівництво лабораторією здійснював директор інституту, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН  Седіло Г. М., а з 2015 р. – лабораторію очолив доктор біологічних наук, професор Вовк С. О.

Завдяки зусиллям  професора Седіла Г. М. суттєво розширено і зміцнено матеріально-технічну базу лабораторії, визначено стратегічні напрями досліджень у галузі вівчарства, свинарства і птахівництва, налагоджено наукові та творчі зв’язки із рядом вітчизняних і зарубіжних наукових та педагогічних установ.

Одним із важливих напрямів діяльності лабораторії були дослідження в галузі вівчарства. Цей напрям понад 40 років очолював кандидат сільськогосподарських наук Сулима Я. Ф. ‒ відомий вчений-селекціонер у галузі вівчарства. 

Вагомий внесок у вивчення проблем вівчарства Карпатського регіону зробилили кандидат біологічних наук Гайванович С. І. та кандидати сільськогосподарських наук Макаревич Л. В. і Петришин М. А. 

Важливим досягненням у цьому напрямі є виведення української гірськокарпатської породи овець, яка  затверджена як нове селекційне досягнення у тваринництві наказом Мінсільгосппроду України від 31 грудня 1993 р. № 363. Порода створена під методичним керівництвом Інституту землеробства і тваринництва Західного регіону УААН за участю співробітників Інституту біології тварин, Українського національного агроуніверситету, Львівської академії ветеринарної медицини, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької обласних сільськогосподарських дослідних станцій. Найбільший внесок у створення цієї породи зробили: Сулима Я. Ф., Міхновський Д. К., Гульчій М. М., Терек В. І., Макар І. А., Височанський Ф. Д., Гайванович С. І., Петришин М. А.

Співробітники лабораторії вівчарства провели комплексні дослідження з ефективності різних варіантів міжпородного схрещування з метою вдосконалення продуктивних якостей овець у низинній та гірській зоні Карпатського регіону, які сприяли підвищенню вовнової та м’ясної продуктивності овець на 10–15 %. Розроблено технологію вирощування молодняку овець з використанням культурних пасовищ у низинних та гірських районах, апробовано використання машинного доїння овець в умовах полонин та вдосконалено окремі елементи технології переробки молока.

Науковці лабораторії надавали допомогу щодо підвищення професійного рівня фахівців у галузі вівчарства (курси бонітерів, регіональні та районні семінари з бонітування овець та класування вовни, конкурси стригалів). Розроблено і видано ряд методичних рекомендацій та інструкцій з ведення племінної справи, виробництва і переробки продукції вівчарства.

Значну роботу проведено з підготовки наукових кадрів – більше 20 осіб пройшли навчання в аспірантурі та як здобувачі, з них 12 захистили кандидатські дисертації.

Діяльність з проведення наукових досліджень у галузі свинарства пов’язана з її першим завідувачем, кандидатом сільськогосподарських наук Гончаренком П. П. і його наступником, кандидатом сільськогосподарських наук Бучком М. А. Під їх керівництвом розроблено принципи розведення, утримання та годівлі свиней різних порід і напрямів продуктивності. Основні зусилля науковців були скеровані на районування перспективних порід свиней у Західному регіоні, виведення нових спеціалізованих ліній Радеха, Дельфіна і Бойкого великої білої породи, а також на широке застосування міжпородного та промислового схрещування, міжлінійної і породно-лінійної гібридизації як нових прийомів суттєвого підвищення племінних і продуктивних якостей свиней. Цей напрям досліджень продовжили кандидати сільськогосподарських наук Петрів М. Д. та  Пундик В. П. Співробітники лабораторії працюють над поліпшенням продуктивних якостей свиноматок за сучасних технологій їх утримання та удосконаленням станкового обладнання.  

Дослідження з напряму птахівництва проводили під керівництвом кандидатів сільськогосподарських наук Охріменко Е. М. та  Нестеровича Р. С. Завдяки їх зусиллям створено породну групу оброшинських сірих гусей та популяцію гусей з білим оперенням. Вони провели значну роботу з розширення ареалу розповсюдження оброшинських гусей, а також розгортання робіт з використання біохімічних тестів у селекції водоплавної птиці, запровадження безвідходної технології виробництва продукції гусівництва. Науково-практичні розробки лабораторії у галузі гусівництва знайшли широке визнання не лише в Україні, а також у ряді зарубіжних країн. Колектив лабораторії працює над збільшенням поголів’я цінного генофонду птиці оброшинської селекції та удосконаленням її  племінних і продуктивних якостей.

Співробітники лабораторії дрібного тваринництва опублікували понад 300 наукових праць, 5 монографій, десятки методичних і практичних рекомендацій, видали 3 патенти, 2 авторських свідоцта, у яких теоретично та науково-методично обґрунтовано актуальні проблемні питання з ведення вівчарства, свинарства і птахівництва у Карпатському регіоні України.

Наукові дослідження лабораторії дрібного тваринництва проводять у галузі вівчарства, свинарства і гусівництва.

 У галузі вівчарства на період 2016–2018 рр. дослідження  скеровані на: 

  • удосконалення рецептури комбікормів, БВМД і преміксів за рахунок кормів місцевого виробництва для різних вікових і продуктивних груп овець Карпатського регіону;
  • вивчення адаптаційних здатностей та продуктивних якостей овець асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною в лісостеповій зоні Карпатського регіону.

  У галузі свинарства на період 2016–2018 рр. дослідження скеровані на:  

  • поліпшення продуктивних якостей підсисних свиноматок за сучасних технологій їх утримання з використанням удосконаленого станкового обладнання .

  У галузі гусівництва на період 2016–2018 рр. дослідження скеровані на:

  • збереження та поліпшення репродуктивних, відгодівельних і м’ясних якостей оброшинської породної групи гусей.

Важливим досягненням співробітників лабораторії є виведення української гірськокарпатської породи овець, котра  затверджена як нове селекційне досягнення у тваринництві наказом Мінсільгосппроду України від 31 грудня 1993 р. № 363.

Колективом лабораторії розроблено комплект технологічного обладнання для повного життєзабезпечення підсисних свиноматок і поросят.

Науковцями лабораторії створено породну групу оброшинських сірих гусей та популяцію гусей з білим оперенням. 

За  останні 3 роки видано монографію, 2 методичні рекомендації,  1 патент України на винахід, опубліковано більше 30 статей, 10 із них в зарубіжних виданнях

За останні 3 місяці співробітники лабораторії прийняли  участь у роботі  3 міжнародних конференцій.

 

 Директор Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, Седіло Григорій Михайлович (завідувач лабораторії дрібного тваринництва з 2004 по 2014 рр.)                          

Директор Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, Седіло Григорій Михайлович (завідувач лабораторії дрібного тваринництва з 2004 по 2014 рр.)

 

 Засідання колективу лабораторії (2014 рік)

   Засідання колективу лабораторії (2014 рік)

 

Петришин М. А.  Провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук

Петришин М. А.

Провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук 

Пундик В. П.   Завідувач сектора свинарства, кандидат с.-г. наук

Пундик В. П.

 Завідувач сектора свинарства, кандидат с.-г. наук 

Завідувач сектора птахівництва, канд. с.-г. наук Петрів М. Д, науковий співробітник Слобода Л. Я.             

Завідувач сектора птахівництва, канд. с.-г. наук Петрів М. Д, науковий співробітник Слобода Л. Я.

Наукові співробітники Тесак Г. В., Хомик М.

Наукові співробітники Тесак Г. В., Хомик М. 

 {jcomments off}

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.