logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

Про сектор

Селекційна робота з кормовим буряком має давню історію, яку започаткував у 1968 р. кандидат сільськогосподарських наук Повар Ф. В. у відділі генетики, селекції і насінництва с.-г. культур (завідувач Малуша К. В.). 

 Повар Ф. В. Кандидат с.-г. наук

 Кандидат с.-г. наук  Повар Ф. В.

 Метою цієї роботи було створення багатонасінних, високоврожайних сортів кормового буряку, адаптованих до вирощування в умовах Західного регіону України. За час проведення цієї роботи створено високоврожайні сорти кормового буряку Львівський жовтий, Оброшинський жовтий, які були районовані в регіонах України та інших республіках СРСР та широко використовувалися у виробництві.

Для поглиблення досліджень по селекції і насінництву кормового буряка в 1996 р. створена лабораторія буряківництва, яку очолив кандидат сільськогосподарських наук  Борисюк В. С.

 Завданням лабораторії було:

 • створити на основі досягнень генетики високопродуктивні одноросткові сорти і гібриди кормового буряку, стійкі до хвороб, шкідників та екстремальних факторів навколишнього середовища, і розробити ресурсоощадні технології їх вирощування на кормові і насіннєві цілі;
 • створити одноростковий сорт кормових буряків з роздільноплідністю не менше 95 %, урожайністю коренеплодів 850–1100 ц/га, вмістом сухої речовини 13,5–15,0 %, стійкий до хвороб, шкідників і несприятливих умов зовнішнього середовища, а також працювали над завданням формування базових та ознакових колекцій сортів кормового буряку на основі вивчення їх господарсько цінних та морфологічних ознак;
 • протягом 1996–2000 рр. велася селекційна робота зі створення одно- і багатонасінних сортів кормових буряків, де було створено вихідний матеріал генетично роздільноплідних рослин з рівнем роздільноплідності 97–100 %. Вивчали мінливість і генетичну обумовленість ознак однонасінності, продуктивності і стійкості рослин до хвороб. Виділено перспективні номери, які характеризувалися високою однонасінністю та продуктивністю з вмістом в коренеплодах сухої речовини 14–17 %. Створено однонасінний сорт Оріон, який за роздільноплідності 95–97 %  забезпечує урожайність коренеплодів 850–900 ц/га з вмістом сухої речовини 14,0–15,5 %.

За час цієї роботи створено сорти кормового буряку Оріон  і Галицький. Останній у 2005 р. занесено до Реєстру сортів рослин України, придатних до вирощування на всій території.

У 2000 р. у створеному секторі селекції і насінництва кормового буряку започатковано новий напрям на створення одноросткових гетерозисних гібридів з використанням одноросткових ліній цукрового та кормового буряку з врожайністю коренеплодів для однонасінних форм 850–1000 ц/га, багатонасінних 1100–1200 ц/га з вмістом сухої речовини відповідно 14,5–16,0 % та 11,5–12,5 %, стійких до стресових факторів навколишнього середовища. Керівником сектора став  Антонів П. С. і очолював його до 2008 р.

 Антонів П. С.  Кандидат с.-г. наук , автор сорту кормового буряку Галицький

Антонів П. С.

 Кандидат с.-г. наук , автор сорту кормового буряку Галицький  

 З 2008 р. і до цього часу сектор селекції і насінництва кормового буряку очолює кандидат сільськогосподарських наук  Тимчишин С. М.

 Основними завданнями сектора були:

 • удосконалення наявних технологій вирощування кормових буряків на насіння і корм у Західному Лісостепу України;
 • вивчити модифікаційну мінливість властивостей насіннєвих рослин і насіння цукрових, кормових буряків та розробити систему управління гетероспермією за оптимізованої технології вирощування;
 • вивчити нові генетичні джерела ознак продуктивності кормових буряків та використати їх при створенні нових гібридів на ЦЧС основі;
 • створення високопродуктивних однонасінних гібридів кормових буряків з підвищеним вмістом цукрів;
 • високопродуктивні гібриди цукрових буряків та ресурсоощадні технології їх вирощування;
 • створити роздільноплідні однонасінні вихідні матеріали кормових буряків, стійкі до основних хвороб, шкідників та з підвищеним вмістом цукрів;
 • створити роздільнопілідний експериментальний гібрид кормових буряків з підвищеним вмістом сухої речовини в умовах Західного Лісостепу;
 • створити гібриди та технології вирощування цукроносних культур для виробництва біоетанолу.

 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.