logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

Про Відділ

Лабораторія рослинництва, а в різні періоди – відділ рослинництва, лабораторія зернових, зернових і зернобобових культур, технології вирощування зернових культур і льону, технології сільськогосподарських культур, створена у 1951 р. (тоді Інститут агробіології, філіал АН УРСР).

Науково-дослідна робота за період 1951‒2015 рр. була спрямована на вивчення ефективності різних елементів агротехніки як окремо, так і в комплексі та на їх основі розроблення технологій вирощування сільськогосподарських культур з метою підвищення їх врожайності та якості продукції. Основними напрямами фундаментальних та прикладних досліджень були і залишаються:

  • “Зернові культури” ‒ наукові основи підвищення ефективності зернового комплексу на базі розроблених технологічних інновацій для забезпечення потреб у продовольчому, фуражному та технічному зерні;
  • “Луб’яні культури” ‒ високопродуктивні сорти льону та новітні технології їх виробництва і переробки;
  • “Олійні культури” ‒ теоретичні основи селекції сортів і гібридів олійних культур, науково-методичні засади насінництва та технологій їх виробництва;
  • “Органічне виробництво сільськогосподарської продукції” ‒ наукові основи розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції та механізми його функціонування в Україні;
  • “Генетичні ресурси рослин” ‒ формування генетичного різноманіття Національного банку генетичних ресурсів рослин України.

Керівником відділу рослинництва з 1951 р. до 1962 р. був член-кореспондент АН УРСР Кияк Г. С. Під його керівництвом досліджували агробіологічні основи підвищення продуктивності озимої і ярої пшениці в західних областях України. З 1954 р. до 1962 р. в тематиці відділу проводили дослідження з особливостей вирощування кормового люпину. Надалі продуктивність чистих і змішаних посівів люпину залежно від співвідношення компонентів і застосування мінеральних добрив та інших елементів агротехніки (1969‒1974 рр.) вивчав кандидат сільськогосподарських наук Левицький Р. М.

Науково-дослідна робота з 1956 до 1975 р. велася у лабораторії з питань агротехніки вирощування кукурудзи під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук, надалі директора інституту Вольського В. Г. 

 

Доктор сільськогосподарських наук, професор  Андрушків М. І. на посівах льону- довгунцю 

Розробкою науково обґрунтованих елементів вирощування льону-довгунцю для різних ґрунтово-кліматичних умов Львівської області займалися доктор біологічних наук Євмінов Є. М., доктор сільськогосподарських наук Андрушків М. І., старший науковий співробітник Распутенко А. С.

Підвищення врожайності, поліпшення якості виробництва цукрових буряків для промислових і кормових цілей досліджував кандидат сільськогосподарських наук Рарог Г. П.

Тривалий час (1963–1973; 1976–1986 рр.) колектив лабораторії очолював кандидат сільськогосподарських наук Ломницький Я. Є. Це була школа досліджень у галузі рослинництва з розробки технологічних прийомів вирощування сільськогосподарських культур. Під його керівництвом виконано комплекс експериментальних і теоретичних досліджень, результатами яких зроблено  значний внесок у розвиток сільськогосподарської науки Західного регіону України.

Кандидат сільськогосподарських наук Ломницький Я. Є.

Праці Ломницького Я. Є. налічують понад 140 наукових статей, 7 книг, безліч рекомендацій, порад. За його допомогою і керівництвом захистили кандидатські дисертації 13 аспірантів.

Вагому науково-дослідну роботу впродовж багатьох років проводив кандидат сільськогосподарських наук Дедишин Я. І. з вивчення різних елементів технології вирощування круп’яних культур (гречки і проса) та їх впливу на врожайність і якість зерна, отримання екологічно безпечної продукції та впровадження результатів досліджень у виробництво Західного регіону. У цьому напрямі науково-дослідну роботу продовжила науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук Тимчишин О. Ф.

Дослідження з вивчення елементів технології вирощування озимих, ярих, зернобобових, льону-довгунцю та інших культур постійно доповнювали і доповнюють в даний час аспіранти і здобувачі (Баштанник В. П., Галич Б. І., Ілляш А. М., Кротенко І. П., Рудницький Б. О., Ройко А. В.,  Федько В. І., Гнатюк М. П., Свідерко М. С., Готін А. Ю., Венгрін Є. М., Петрина Г. І., Шпек М. П., Лагуш Т. Ф., Шевчук О. К., Павловський С. А., Михайлів Г. Б., Беген Л. Л., Шувар А. М., Болехівський В. П., Дорота Г. М., Тимчишин О. Ф., Ткаченко Л. Ю., Федак В. В., Ровна О. В., Пущак О. В. та ін.).

Важливим напрямом досліджень була розробка заходів з підвищення врожайності і якості зерна озимого жита і тритикале. Багато років праці вклав у цей напрям старший науковий співробітник  Коваль В. І., у відповідний період – вчений секретар інституту. Науково-дослідну роботу з культурою жита озимого продовжила Ткаченко Л. Ю., старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук.

Дослідження з вивчення різних елементів агротехніки вирощування ярого ячменю та їх впливу на кормові та пивоварні властивості проводили кандидати сільськогосподарських наук Копчик З. М., Федько В. І., молодший науковий співробітник Тимків М. Ю.; вівса – кандидати сільськогосподарських наук Гнатюк М. П., Готін А. Ю.; зернобобових культур – Павловський С. А., Марич Г. П.

Значна увага за час роботи відділу надана культурі льону-довгунцю (селекція, насінництво та технологія вирощування). Над даними питаннями працювали кандидати сільськогосподарських наук Андрушків М. І., Распутенко А. С., Слушняк С. Г., Навроцька М. Г., науковий співробітник Хитрень В. Д., провідний спеціаліст Ярмола Г. І., науковий співробітник Дорота Г. М. та кандидат сільськогосподарських наук Шувар А. М.  

З 2005 р. у лабораторії розпочато дослідження з нетиповою культурою для умов Західного регіону – льоном олійним. Вивченням строків сівби, рівнів мінерального живлення, способів обробітку ґрунту, строків та способів збирання вітчизняних сортів займалися та продовжують дослідження завідувач відділу кандидат сільськогосподарських наук Шувар А. М., науковий співробітник Дорота Г. М., фахівець Терешко Р. В. 

Слід відзначити науково-дослідну роботу з розробки нових й удосконалення наявних технологій вирощування зернових культур, що забезпечують стійкість рослин проти несприятливих умов вегетації, зростання врожайності та поліпшення якості зерна, Свідерко М. С., яка з 1965 р. і впродовж 50 років працювала у відділі, пройшовши шлях від старшого лаборанта до провідного наукового співробітника. Нею і співробітниками Болехівським В. П., Ткаченко Л. Ю., Беген Л. Л., Тимчишин О. Ф., Тимків М. Ю. обґрунтовано процеси росту і розвитку рослин, продуктивності фотосинтезу, формування елементів врожайності та якості зерна, зокрема фізичних, технологічних та хлібопекарських властивостей борошна, фракційного та амінокислотного складу білків. Праці Свідерко М. С. налічують понад 150 наукових статей, рекомендацій – наукових супроводжень. За вагомий особистий внесок у дослідження з технологій вирощування зернових культур, здобутки та впровадження розробок у виробництво регіону, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм Свідерко М. С. нагороджувалася грамотами Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Департаменту АПР Львівської ОДА, Львівської обласної ради, Міністерства аграрної політики України, Почесною відзнакою УААН. 

Кандидат сільськогосподарських наук  Свідерко М. С.

У відділі продовжуються дослідження, спрямовані на вивчення елементів технологій вирощування зернових, зернобобових, круп’яних, технічних та олійних культур, щодо яких запити виробництва постійно зростають.

Досягнення лабораторії рослинництва пов’язані з іменем видатного ученого, доктора сільськогосподарських наук, професора Андрушківа М. І., який очолював її в період з 1973 по 1976 рр. та з 1987 по 1990 рр. Його праці налічують понад 150 статей, 4 монографії і брошури в співавторстві, 2 технології, 3 авторські свідоцтва. Брав участь у підготовці докторських дисертацій 4 осіб. Під його керівництвом захищено 14 кандидатських дисертацій. Є співавтором сортів трьох сільськогосподарських культур.

Основна увага професора Андрушківа М. І. присвячена вивченню та розробці питань агротехніки, вирощування кормових бобів на зерно в передгірних та гірських районах українських Карпат; вивченню та науковому обґрунтуванню різних форм мінеральних добрив та вапняково-сірчаних відходів гірничого комбінату під зернобобові, круп’яні культури та льон-довгунець при вирощуванні їх на ґрунтах із підвищеною кислотністю.

У галузі льонарства для ґрунтово-кліматичних умов Західного регіону України Андрушківим М. І. проведена скрупульозна наукова робота щодо удосконалення та впровадження у виробництво таких важливих питань технологічного процесу вирощування, як вплив способів обробітку ґрунту і попередників за умов високого зволоження ґрунту на величину і якість врожаю льоносировини; доз і співвідношень елементів живлення на ріст, розвиток, величину і якість врожаю; форм азотних, фосфорних і калійних добрив, на ріст, розвиток та величину врожаю різних сортів льону; доз та співвідношення мінеральних добрив, вивчення ефективності (на кислих ґрунтах) внесення під льон-довгунець різних доз вапнякових добрив та мікро-елементів; способів сівби та норм висіву на величину та якість врожаю; встановлення ефективності хімічного методу боротьби з пажитницею льоновою; встановлення можливості та ефективності застосування у льонарстві передпосівної стимуляції насіння фізичними факторами (різні джерела ультрафіолету) при обробці насіння тощо. 

Андрушків М. І. багато років працював заступником директора інституту з питань рослинництва, а з 1996 р. керував відділом технології сільськогосподарських культур.

З 1996 до 2002 р. лабораторію рослинництва очолювала кандидат сільськогосподарських наук Свідерко М. С.  Слід згадати, що особлива увага в дослідженнях приділялася озимій пшениці як основній зерновій культурі (кандидати сільськогосподарських наук Ройко А. В., Свідерко М. С., Болехівський В. П., науковий співробітник Беген Л. Л.). Вивчали різні елементи сортової агротехніки, які були покладені в розробку інтенсивних, альтернативних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій вирощування цієї культури та їх впровадження у виробництво області. 

Проводиться селекційна робота з льоном-довгунцем. За період роботи лабораторії льону, яка надалі була об’єднана з лабораторією рослинництва, було створено низку сортів льону-довгунцю. Найбільш популярними з них є ЛД-147, Львівський-7, Львівський-8, Зоря-87 (досі чинний національний стандарт з якості волокна), Каменяр, Міандр, Оберіг. 

З 2002 р. лабораторію очолює кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шувар А. М., науковий доробок якого становить понад  70 наукових праць. Також є співавтором 3 патентів на винахід, 1 навчального посібника, рекомендацій, галузевих цільових програм, науково-популярних статей та ін. 

За період існування колектив відділу продовжує плідну роботу з впровадження наукових розробок у сільськогосподарське виробництво як Львівської області, так і Карпатського регіону загалом. А також її співробітники працюють як експерти–дорадники, які пройшли навчання в Україні та за кордоном. 

                                   

    Аналіз волокна льону: фахівецьТерешко Р. В., науковий співробітник Дорота Г. М.                     

 

 

 

 Визначення життєздатності рослин озимої пшениці: к. с.-г. н. Ткаченко Л. Ю., Беген Л. Л., Тимчишин О. Ф.

За роки існування вчені лабораторії зробили вагомий внесок у теорію і практику рослинництва, розробку заходів щодо збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та поліпшення її якості, науково обґрунтованих систем ведення сільського господарства в зонах Карпатського регіону.

Нині колектив відділу поглиблює дослідження з вивчення біологічних особливостей нових і перспективних сортів такох сільськогосподарських культур, як пшениця озима, жито озиме, овес, гречка, зернобобові (вика, люпин, нут), льон (довгунець, олійний, межеумок, багаторічний) та ін. з метою підбору найбільш адаптивних та продуктивних, здатних формувати високоякісну продукцію за різних технологій конкретного призначення на основі оптимальних параметрів використання агротехнічних засобів, інтегрованої системи захисту рослин, елементів біологізації та моніторингу стану посівів, враховуючи умови зміни клімату.

У перспективі науковий колектив вдосконалюватиме технології вирощування озимих, ярих зернових, круп’яних, зернобобових, технічних та олійних культур з метою підвищення їх продуктивності та якості в Карпатському регіоні.

Колектив лабораторії рослинництва (2017 р.)

Завідувач лабораторії Шувар А. М., старші наукові співробітники Тимчишин О. Ф., Федак В. В., наукові співробітники Беген Л. Л., Дорота Г. М., молодший науковий співробітник Тимків М. Ю., фахівці Терешко Р. В., Брода  Г. М., аспірант  Пущак О. В.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.