logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний веб-сайт 

Перелік платних послуг

 LogoISGKR

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНи

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПОСЛУГИ ІНСТИТУТУ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРОВИРОБНИКАМ

inovaciyniy 

Оброшине − 2017

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН є провідною державною координуючою науково-дослідною установою в Карпатському регіоні з фундаментальних та прикладних завдань аграрної науки.

В інституті працюють 1 академік НААН, 8 докторів і 65 кандидатів наук. Молоді кадри готують в аспірантурі. Трудовим колективом інституту створено понад 100 сортів сільськогосподарських культур, які внесені до Державного реєстру сортів рослин України.

Карпатський науково-інноваційний центр здійснює наукове забезпечення вирішення актуальних комплексних регіональних проблем агропромислового комплексу. Приймає активну участь у забезпеченні інноваційного розвитку агропромислового комплексу. Організовує широке використання високоефективних наукових розробок в зоні діяльності центру.

Здійснює науково-методичне керівництво роботою регіональних центрів наукового забезпечення агропромислового виробництва в зоні своєї діяльності.

Інститутом надаються науково-практичні послуги в таких галузях агропромислового виробництва, зокрема:

В рослинництві:

Дані послуги: усно (до 1 год.) – 100 грн., письмово – 150 грн.

Контактні особи: Качмар Оксана  Йосипівна., зав. відділу землеробства

та відтворення родючості ґрунтів, канд. с.-г. наук

Моб. тел.: 096-275-82-47

Оліфір Юрій  Миколайович, зав. сектора агрохімії,

канд. с.-г. наук

Моб. тел.: 098-255-34-17

10. Репродукційне насіння тимофіївки лучної с. Підгірянка, пажитниці багаторічної с. Осип, райграсу однорічного с. Росавій.

Ринкова ціна на момент реалізації.

Усно (до 1 год.) – 100 грн., письмово – 150 грн.

Контактна особа: Бугрин Любомир Мирославович, зав. відділу

кормовиробництва, канд. с.-г. наук

Моб. тел.: 097-336-42-74

12. Науковий супровід вирощування зернових та зернобобових культур. Моніторинг та діагностика стану  посівів озимих зернових культур.

Усно (до 1 год.) – 100 грн., письмово – 150 грн.

Контактна особа: Шувар Антін Михайлович, зав. відділу рослинництва,

канд. с.-г. наук

Моб. тел.: 068-056-37-73

Усно (до 1 год.) – 100 грн., письмово – 150 грн.

Контактна особа: Волощук Ігор Степанович, зав. лабораторії

насіннєзнавства, канд. с.-г. наук

Моб. тел.: 098-959-34-04

Ринкова ціна на момент реалізації.

15. Рекомендації щодо застосування засобів захисту рослин та добрив при вирощуванні картоплі.

Усно (до 1 год.) – 100 грн., письмово – 150 грн.

Контактна особа: Ільчук Роман Васильович, зав. сектора картоплярства,

доктор с.-г. наук

Моб. тел.: 067-280-09-17

Ринкова ціна на момент реалізації.

Контактна особа: Марухняк Андрій Ярославович, зав. лабораторії селекції

 зернових та кормових культур, канд. с.-г. наук

Моб. тел.: 067-162-35-75

17. Консультації щодо захисту сільськогосподарських культур від хвороб, шкідників, бур’янів.

Усно (до 1 год.) – 100 грн., письмово – 150 грн.

Контактна особа: Біловус Галина Ярославівна, зав. лабораторії захисту

рослин, канд. с.-г. наук

Моб. тел.: 067-165-23-97

18. Продаж насіння.

Ринкова ціна на момент реалізації.

Усно (до 1 год.) – 100 грн., письмово – 150 грн.


Контактна особа: Тимчишин Степан Михайлович, зав. сектора кормового

буряку, канд. с.-г. наук

Моб. тел.: 067-660-68-86

Ринкова ціна на момент реалізації.

Усно (до 1 год.) – 100 грн., письмово – 150 грн.

Контактна особа: Байструк-Глодан Леся Зіновіївна, зав. лабораторії

селекції трав

Моб. тел.: 067-741-72-90

Ринкова ціна на момент реалізації.

Усно (до 1 год.) – 100 грн., письмово – 150 грн.

Контактна особа: Бабій Ореста Володимирівна, зав. лабораторії

садівництва

Моб. тел.: 067-800-32-83

У тваринництві:

Вартість лабораторного аналізу зразків кормів і кормової сировини

24. Підготовка проби (ДСТУ ISO 6498:2006) − 20,0 грн.

25. Визначення сухої речовин (ДСТУ ISO 6496:2005) − 35,0 грн.

26. Визначення золи (ДСТУ ISO 5984:2004) − 20,0 грн.

27. Визначення протеїну (ДСТУ ISO 5983:2003) − 80,0 грн.

28. Визначення клітковини (ДСТУ ISO 6865:2004) − 50,0 грн.

29. Визначення жиру (ДСТУ ISO 6492:2003) − 100,0 грн.

30. Визначення рН (ДСТУ 3698-88 (ГОСТ 13496. 12-98) – 20,0 грн.

31. Визначення вмісту кальцію (ДСТУ ISO 6491:2004) − 70,0 грн.

32.  Визначення вмісту фосфору (ДСТУ ISO 6491:2004) – 80,0 грн.

33. Визначення вмісту жирних кислот у біологічному матеріалі (у т. ч. ерукових) – 2000,00 грн.

Пропозиції для товаровиробників

34. Премікс для лактуючих корів. Патент України на корисну модель 
№ 61100.

Застосування преміксу оптимізує процеси метаболізму в організмі корів і сприяє підвищенню молочної продуктивності на 10,5 %. Відзначено зростання вмісту сухої речовини, в основному за рахунок загального білка і, як наслідок – густини молока корів, що свідчить про поліпшення його технологічних властивостей.

Економічний ефект – 1,3 тис. грн./гол.

35. Білково-вітамінно мінеральна кормова добавка (БВМКД) для дійних корів. Патент України на корисну модель № 68228.

БВМКД забезпечує раціони лактуючих корів протеїном, дефіцитними елементами мінерального живлення, жиророзчинними вітамінами, чим сприяє підвищенню їх продуктивності та покращенню якості молока, а саме: продуктивність лактуючих корів за згодовування БВМКД підвищилася на
8,9 %, вміст жиру на 5,1 %, білку на 5,0 %.

Економічний ефект – 1,1 тис. грн./гол.

36. Білково-вітамінна мінеральна кормова добавка (БВМКД) для молодняку ВРХ у період дорощування. Патент України на корисну модель
№ 92709.

БВМКД забезпечує підвищення середньодобових приростів живої маси бугайців у період дорощування на 10,6 %.

Економічний ефект – 0,475 тис. грн./гол.

37. Вітамінно-мінеральна добавка для лактуючих корів у літньо-пасовищний період у зоні Передкарпаття. Патент України на корисну модель № 92353.

Вітамінно-мінеральна добавка забезпечує раціони лактуючих корів дефіцитними мінеральними елементами та науково-обґрунтованим рівнем жиророзчинних вітамінів, чим сприяє підвищенню молочної продуктивності, на 10,8–11,2 % за одночасного покращення хімічного складу молока.

Економічний ефект – 1,4 тис. грн./гол.

38. Комбікорм для ремонтних теличок (7-12 міс.). Патент України на корисну модель № 105420.

Застосування комбікорму забезпечує підвищення середньодобових приростів живої маси ремонтних теличок на 13,5 %

Економічний ефект – 0,512 тис. грн./гол.

39. Кормова добавка для ремонтних телиць (13-18 міс.). Патент України на корисну модель № 114381.

Застосування кормової добавки забезпечує підвищення середньодобових приростів живої маси ремонтних телиць на 9,2 %.  

Економічний ефект – 0,352 тис. грн./гол.

40. Спосіб силосування зелених кормів. Патент України на корисну модель № 92355.

Внесення пробіотичного препарату БПС-Л при консервуванні високовологих (80 % і вище) сумішок однорічних кормових культур сприяє створенню домінуючої популяції гомоферментативних молочнокислих мікроорганізмів, забезпечує оптимальний рівень активної кислотності та співвідношення між основними кислотами бродіння. Досягається збереженість сухої речовини на рівні 94−98, протеїну – 94−96, каротину − 85−88 %.

Контактна особа: Федак Наталія Миколаївна, зав. лабораторії годівлі

тварин і технології кормів, канд. біол. наук

Моб. тел.: 067-336-31-81

41. Рекомендацій щодо покращення ведення галузі з врахуванням оцінки типу конституції молочних, комбінованих і м’ясних порід.

Усно (до 1 год.) – 100 грн., письмово – 150 грн.

Усно (до 1 год.) – 100 грн., письмово – 150 грн.

Контактна особа: Полуліх Михайло Іванович, зав. лабораторії

виробництва молока і яловичини, канд. с.-г. наук

Моб. тел.: 067-951-27-03

43. Селекційна оцінка стад ВРХ в господарствах різних розмірів та форм  власності (структура, генеалогія, продуктивність, тип тварин) – 100 грн./гол.

44. Щорічне бонітування тварин – 200 грн./гол.

45. Налагодження племінного обліку, створення баз даних селекційних та продуктивних ознак тварин –50 грн./гол.

46. Розробка схем вирощування ремонтного молодняка – за згодою сторін.

47. Розробка програм селекції на близьку і віддалену перспективу – за згодою сторін.

48. Науковий супровід всіх технологічних процесів виробництва молока – за згодою сторін.

49. План закріплення бугаїв до маточного поголів’я – за згодою сторін.

50. Оцінка відтворювальної здатності корів та встановлення причин її зниження – 200 грн./гол.

51. Розробка заходів щодо скорочення тривалості сервіс-періоду та підвищення кількості одержаних телят – за згодою сторін.

52. Визначення вмісту кальцію, натрію і калію у рідинах і тканинах рослинного і тваринного походження – 250 грн./проба.

Контактна особа: Дяченко Олександр Борисович, зав. лабораторії селекції,

розведення та відтворення ВРХ, канд. с.-г. наук

Моб. тел.: 097-504-27-45

53. Розробка бізнес-планів та інвестиційних пропозицій у галузі вівчарства/козівництва для фермерських господарств – 5000 грн.

54. Розробка бізнес-планів для діючих та новостворюваних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – 5000 грн.

55. Розробка і методичний супровід впровадження планів селекційно-племінної роботи в племінних і товарних вівчарських/козівничих
господарствах – 5000 грн.

56. Розробка та методичний супровід впровадження технології виробництва продукції вівчарства/козівництва – 5000 грн.

57. Розробка і методичний супровід впровадження планів селекційно-племінної роботи на племінних і товарних свинофермах і комплексах –
5000 грн.

58. Розробка та методичний супровід впровадження технології виробництва продукції свинарства – 5000 грн.

59. Розробка і методичний супровід впровадження планів селекційно-племінної роботи у племінних і товарних птахівничих господарствах –
5000 грн.

60. Розробка та методичний супровід впровадження технології виробництва продукції птахівництва – 5000 грн.

Усно (до 1 год.)−100 грн.; письмово – 150 грн.

Контактна особа: Вовк Стах Осипович, зав. лабораторії дрібного

тваринництва, доктор біол. наук, професор

Моб. тел.: 096-938-84-03

В екології:

62. Рекомендацій, щодо можливого переходу агровиробників з традиційного на органічне ведення сільського господарства.

63. Рекомендації щодо призупинення розвитку ерозійних процесів в наслідок антропогенної діяльності.

64. Рекомендації щодо створення мавританських, спортивних, лугових, садово-паркових, партерних газонів.

65. Рекомендації з посадки та відновлення живоплотів.

66. Рекомендації зі створення квітників та фітокомплексів з врахування алелопатичних та екологічних взаємозв’язків.

67. Рекомендації з посадки та догляду декоративних дерев в тому числі крупномерів.

68. Рекомендації з озеленення присадибних територій, дитячих майданчиків, автозаправок, зон відпочинку.

69. Рекомендації з проведення робіт з реконструкції парків, лісопарків, скверів.

70. Рекомендації з очищення та відновлення водойм.

Дані послуги: усно (до 1 год.) – 100 грн., письмово – 150 грн.

Контактна особа: Мороз Віра Василівна, зав. лабораторії екології,

канд. с.-г. наук

Моб. тел.: 093-947-97-29

В механізації:

72. Агрегат пасовищний універсальний – 20000 грн./шт.

73. Сівалка для прямої сівби трав на деградованих пасовищах –
35000 грн./шт.

74. Стаціонарні пасовищні електроогорожі для ВРХ молочного і м’ясного напряму, коней, овець і свиней – 8000 грн./шт.

75. Генератор високовольтних імпульсів для пасовищних електроогорож – 3000 грн./шт.

76. Технологія та технічні засоби для обробки бульб картоплі протруйниками та стимуляторами росту під час садіння – 4000 грн./шт.


Контактна особа: Пйонтик Юрій Людвігович, зав. відділу механізації,

канд. техн. наук

Моб. тел.: 067-733-34-64

В економіці:

79. Розробка стратегій і програм галузевого і територіального розвитку, складання бізнес-планів ведення галузі тваринництва – 5000 грн.

Контактна особа: Котько Наталія Михайлівна, зав лабораторії економіки,

канд. екон. наук

Моб. тел.: 096-136-39-98

Директор Інституту сільського

господарства Карпатського регіону НААН,

доктор с.-г. наук, професор,

академік НААН                                                           pidpis                                             Г. М. Седіло

Адреса: вул. Грушевського, 5, с. Оброшино

               Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115

Тел.: +38 (032) 239-62-65, 239-61-70

Факс: +38 (032) 227-97-33

Е-mail: inagrokarpat@gmail.com

Поділитися

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.