logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Вчена рада

 Вчена рада Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю установи, який виконує консультативно-дорадчі функції, затверджується за поданням інституту наказом НААН терміном не більше як на три роки.


До виключної компетенції вченої ради інституту належать питання щодо:
1) визначення стратегії розвитку наукової установи та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
4) удосконалення та розвитку структури наукової установи;
5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
7) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, і зокрема міжнародних;
8) присвоєння працівникам наукової установи вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
9) затвердження річних звітів та фінансових планів наукової установи;
10) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектора;
11) погодження переліку професій і посад наукової установи, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

Вчена рада інституту створює методичну комісію та постійно діючі або тимчасові комісії з проблемних питань аграрної науки для попереднього розгляду питань, що виносяться на обговорення вченої ради.
Склад вченої ради

Григорій Михайлович- директор інституту, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН – голова вченої ради;

2. КОНИК
Григорій Станіславович - перший заступник директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник – заступник голови вченої ради;

3. ПАНАХИД
Галина Ярославівна - вчений секретар інституту, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник – секретар вченої ради;

4. КАПЛІНСЬКИЙ
Василь Васильович - заступник директора з наукової роботи в тваринництві, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник;

5. САВКА
Микола Володимирович - заступник директора з науково-інноваційної діяльності та соціальних питань;

6. БАЙСТРУК-ГЛОДАН
Леся Зіновіївна - завідувач лабораторії селекції трав, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

7. БУГРИН
Любомир Мирославович - завідувач відділу кормовиробництва, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

8. ВОВК
Стах Осипович - завідувач лабораторії дрібного тваринництва, доктор біологічних наук, професор;

9. ВОЛОЩУК
Олександра Петрівна - головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

10. ГАЛАН
Михайло Степанович - завідувач відділу селекції зернових та кормових культур, кандидат сільськогосподарських наук;

11. ІЛЬЧУК
Роман Васильович - завідувач сектора картоплярства, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

12. КАЧМАР
Оксана Йосипівна - завідувач відділу землеробства та відтворення родючості ґрунтів, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

13. КОТЬКО
Наталія Михайлівна - завідувач лабораторії економіки, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник;

14. ПЙОНТИК
Юрій Людвігович - завідувач відділу механізації, кандидат технічних наук;

15. ПОЛУЛІХ
Михайло Іванович - голова профспілкового комітету інституту, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії виробництва молока та яловичини;

16. АБРАМИК
Михайло Іванович - директор Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту, кандидат сільськогосподарських наук;

17. ВАВРИНОВИЧ
Оксана Володимирівна - старший науковий співробітник відділу землеробства та відтворення родючості ґрунтів, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.