logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний веб-сайт 

Про інститут

Кулик Михайло Федорович

Кулик Михайло Федорович

Дата народження: 21 лютого 1937

Звання: член-кореспондент

Посада: заступник директора з наукової роботи Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН (м. Вінниця)

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1961 - 1964 - зоотехнік, завідувач відділу обласної держплемстанції на Івано-Франківщині
1964 - 1967 - аспірант Української сільськогосподарської академії
1967 - 1968 - молодший на­уковий співробітник Інституту тваринництва УААН (м. Харків)
1968 - старший науковий співробітник і завідувач лабораторії годівлі сільськогосподарських тварин і технології кормів НДІ землеробства і тваринництва західного регіону України (м. Львів)
1975 - заступник директора з наукової роботи Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН (м. Вінниця)
За сумісництвом працює професором кафедри технології виробництва продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету

 

Наукова діяльність: 

У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сравнитель­ная характеристика интенсивности бродильно-ферментативных про­цессов в рубце и слепой кишке крупного рогатого скота в зависимости от состава рациона»
У 1984 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Физиологическое обоснование способов эффективного использования объёмистых кормов, зернофуража и новых синтетических добавок в кормлении сельскохозяйственных животных»
Збагатив зоотехнічний і біологічний напрями вітчизня­ної науки значним вкладом у розкриття ролі клітковини як фактора поверхні в шлунково-кишковому тракті тварин у процесах активації та гальмування дії ферментів, процесу деацитилювання клітковини в рубці, активізації утворення оцтової кислоти в рубці при обробці кліт­ковини корму слиною в процесі жуйки
Дослідженнями встановлено, що клітковина корму створює велику поверхневу площу в порожнині травного тракту великої рогатої худоби та інших травоїд­них тварин і за оптимального її вмісту — активує, а при більш високій концентрації — інгібує активність ферментів хімусу тонкого кишечни­ку всіх сільськогосподарських тварин і птиці
Запропонував балансування раціо­нів для сільськогосподарських тварин за нативною та обмінною кис­лотною і лужною ємністю кормів, вивчено роль різних природних і синтетичних сполук кремнію та ультрамікроелементів вулканічних туфів у процесах обміну речовин в організмі тварин
Вперше обґрун­тував ефективність та доцільність використання мінімальних доз сапоніту, анальциму і глауконіту в годівлі великої рогатої худоби, свиней, птиці та вулканічних туфів у складі консервантів для силосу, сінажу і вологого зерна кукурудзи
Під керівництвом вченого розроблено нові енергозберігаючі технології консервування вологого зерна кукурудзи, які в 6—8 разів зменшу­ють енерговитрати порівняно з традиційним висушуванням зернофу­ражу
Під його науковим керівництвом підготовлено 2 докторів та 18 кандидатів наук

 


Почесні звання, нагороди:: 

- 1994 - присвоєно вчене звання професора
- 1995 - обрано членом-кореспондентом УААН зі спеціальнос­ті технологія виробництва продукції тваринництва
- 1988 - Лауреат Премії Ради Міністрів СРСР за розробку і впровадження найбільш значних науково-технічних досліджень
- 1997 - має звання заслуженого діяча науки і техніки України

 


Публікації: 

- Автор 285 наукових праць, у тому числі 30 книг у спів­авторстві та 3 посібників для студентів сільськогосподарських вузів
- Має 60 авторських свідоцтв і патентів на винаходи

Поділитися

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.