logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН

є  головною науково-дослідною установою у Карпатському регіоні з вирішення актуальних питань теорії і практики галузей землеробства, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, наукового вирішення проблем механізації, електрифікації, автоматизації сільськогосподарського виробництва, впровадження у виробництво досягнень науки, техніки, вітчизняного та зарубіжного досвіду сільськогосподарським установам, підприємствам, кооперативам, фермерам, та наукового забезпечення розробки і реалізації зональних та регіональних програм інноваційного розвитку АПК.

ЗАХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НААН 

Західний міжрегіональний науковий центр у системі Національної академії аграрних наук України створено рішенням Президії НААН 16/01 
від 31 жовтня 2018 р. для підвищення ролі аграрної науки та освіти в розробці і реалізації ефективної регіональної аграрної політики за умов децентралізації влади областей, орієнтованої на широке використання сучасних досягнень вітчизняної науки і міжнародного досвіду в аграрній сфері та розвитку сільських територій, забезпечення поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів.

Центр є структурним підрозділом НААН з організації регіонального і міжрегіонального співробітництва, який координує наукові дослідження та організацію впровадження їх результатів (інновацій) для суб’єктів аграрного підприємництва та соціально-економічного розвитку сільських територій відповідних регіонів, спрямовує зусилля вчених визначеного переліку наукових установ та закладів вищої освіти різної спеціалізації, розміщених у зоні діяльності та віднесених до сфери координації центрів незалежно від їх відомчої належності, на вирішення поставлених завдань.

 
Детальніше

Панахид Г. Я., здобувши вищу освіту в Львівському державному аграрному університеті в 2004 р., навчалася в аспірантурі при Інституті землеробства і тваринництва Західного регіону Української академії аграрних наук, працювала над проблемою поліпшення лучних угідь, встановлення закономірностей формування поліпшуваних травостоїв на основі оптимізації систем удобрення та використання. Результатом стала дисертаційна робота “Створення і ефективне використання різновікових сіяних травостоїв в Західному Лісостепу”. Після дострокового захисту у 2009 р. Панахид Г. Я. переведена на посаду наукового співробітника лабораторії кормовиробництва, де займалася розробкою системи диференційованого внесення азотних добрив з урахуванням терміну скошування трав; встановленням ролі інокулянтів і стимуляторів росту у формуванні продуктивності новостворених бобово-злакових травостоїв. Займаючись науковою діяльністю, працювала старшим науковим співробітником лабораторії польового та лучного кормовиробництва.

За результатами досліджень опублікувала понад 50 наукових праць. Є співавтором двох монографій та пяти науково-методичних рекомендацій. У 2010 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

З квітня 2015 р. Г. Я. Панахид переведена на посаду вченого секретаря інституту. Член редколегії (відповідальний секретар) міжвідомчого тематичного наукового збірника «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». За значний внесок у розвиток луківництва в Карпатському регіоні нагороджена Подякою Національної академії аграрних наук України та почесною грамотою головного управління агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації.

PrevNext
Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Для користувачів

Увійдіть або зареєструйтеся