logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН

є  головною науково-дослідною установою у Карпатському регіоні з вирішення актуальних питань теорії і практики галузей землеробства, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, наукового вирішення проблем механізації, електрифікації, автоматизації сільськогосподарського виробництва, впровадження у виробництво досягнень науки, техніки, вітчизняного та зарубіжного досвіду сільськогосподарським установам, підприємствам, кооперативам, фермерам, та наукового забезпечення розробки і реалізації зональних та регіональних програм інноваційного розвитку АПК.

ЗАХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НААН 

Західний міжрегіональний науковий центр у системі Національної академії аграрних наук України створено рішенням Президії НААН 16/01 
від 31 жовтня 2018 р. для підвищення ролі аграрної науки та освіти в розробці і реалізації ефективної регіональної аграрної політики за умов децентралізації влади областей, орієнтованої на широке використання сучасних досягнень вітчизняної науки і міжнародного досвіду в аграрній сфері та розвитку сільських територій, забезпечення поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів.

Центр є структурним підрозділом НААН з організації регіонального і міжрегіонального співробітництва, який координує наукові дослідження та організацію впровадження їх результатів (інновацій) для суб’єктів аграрного підприємництва та соціально-економічного розвитку сільських територій відповідних регіонів, спрямовує зусилля вчених визначеного переліку наукових установ та закладів вищої освіти різної спеціалізації, розміщених у зоні діяльності та віднесених до сфери координації центрів незалежно від їх відомчої належності, на вирішення поставлених завдань.

 
Детальніше

У 1987 р. закінчив ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту. Працював ветеринарним лікарем у Волинській області. У квітні 1989 р. був прийнятий на посаду старшого лаборанта лабораторії селекції та розведення великої рогатої худоби Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва Західних районів УРСР. В 1990 р. вступив до аспірантури. З 1994 р. ‒ на посаді наукового співробітника лабораторії відтворення стада інституту.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю ветеринарне акушерство та був прийнятий на посаду старшого наукового співробітника лабораторії генетики та розведення сільськогосподарських тварин Інституту землеробства і біології тварин УААН. З червня цього ж року працював на посаді заступника директора з питань координації і апробації наукових розробок Інституту біології тварин УААН.

У 2008‒2011 рр. працював старшим викладачем кафедри ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи, стандартизації та сертифікації Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького.

З 2012 р. та на даний час Каплінський Василь Васильович працює на посаді заступника директора інституту з наукової роботи у тваринництві, а також є керівником завдання ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин»,голова науково-методичної комісії відділення тваринництва та член Вченої ради інституту.

У 2016 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. Член редколегії міжвідомчого тематичного наукового збірника «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». 

PrevNext
Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Для користувачів

Увійдіть або зареєструйтеся